Inne i Hjärta till hjärtas lokaler på Attorpsgatan i Linköping är det ingen tvekan om vilken tid på året det är. Olika sorters julpynt på bord och hyllor och personal som plockar upp än mer. I den stora lokalen strosar människor omkring med lite olika mål. Några går kanske med hoppet att hitta nån raritet som ingen annan upptäckt, andra letar målmedvetet efter något uttänkt. Som den unga mamma som letar efter julduk och blir stående framför högar av fint virkade smådukar.

– Titta här vilket hantverk och det kostar bara tio kronor, säger hon och ger några dukar till den lika unga pappan som bär det lilla barnet på magen.

Tillsammans med Rickard Klerfors, biståndshandläggare på Hjärta till hjärta, går vi runt i organisationens lokaler. Det rör sig om många hundra kvadratmeter lokalyta. Överallt – från golv till tak – syns bevisen på människors givmildhet. Eller, sett med andra ögon, kan det också ses som ett bevis för det överflöd vi lever i. Att vi kan dumpa hela bohag, garderober eller fritidsutrustningar utan att blinka.

Artikelbild

| Anders Johansson Prakt gnolar på julsånger under jobbet med att ta emot skänkt god. Han avslöjar att också Rickard Klerfors sjunger på jobbet ibland.

Men – och det är viktigt – det är också detta som utgör grunden för Hjärta till hjärtas verksamhet. Människor skänker saker och/eller pengar. Sakerna säljs vidare i organisationens butiker, alternativt skickas iväg till länder – framförallt i östeuropa, där de kan användas igen.

Pengar som försäljningen i butikerna ger hjälper till att bekosta en mängd hjälpverksamheter. Men det övergripande målet för organisationen är att bekämpa fattigdom och vara en hjälp till självhjälp.

Många känner säkert igen Hjärta till hjärta genom det korgprojekt som startades – och pågår – i byar i Rumänien. De handgjorda korgarna säljs i Hjärta till hjärtas lokaler och tanken är att korgtillverkarna ska få en egen försörjning och bygga upp yrkesskicklighet. Projektet råkade ut för hård kritik i radioprogrammet Kaliber förra året. Felaktigt menade, och menar fortfarande Rickard Klerfors. Programmet anmäldes till Granskningsnämnden som visserligen inte fällde programmet men också konstaterade att; "...det är väl värt att stryka under, det finns alltså också saker som talar för att Hjärta till hjärta fått stå till svars för anklagelser som inte stämmer.”

– Nu har vi hämtat oss från de effekter programmet fick. Men då var det tufft, en del givare och företag var lite mera tveksamma under en period, säger Rickard Klerfors.

Artikelbild

| Utbud. En lampa eller lampdel, någon? Alla saker kontrolleras och sorteras in på sina ställen innan de skickas eller placeras i butiken.

Förtroendet är nu tillbaka och organisationen fortsätter sitt idoga arbete med flera nya samarbeten. Det handlar om allt från svenskundervisning på hemmaplan för asylsökande i samarbete med Migrationsverket, till samarbete med Vision for all – alltså projektet som kan hjälpa till att korrigera synfel. På många håll i världen kan det vara – förhållandevis enkla saker att åtgärda – som dålig syn som gör att man får svårt att hänga med i skola och liknande.

I Albanien arbetar organisationen exempelvis med att hjälpa funktionshindrade barn och unga med olika typer av rehabiliteringsinsatser. Insatser som kan vara avgörande för om barnen får gå i skola eller överhuvudtaget får en chans till och i gemenskap med andra.

Artikelbild

| Fånge. Waclaw Roswski började i liten skala med det som nu har blivit biståndsorganisationen Hjärta till hjärta.

Något som ligger Klerfors extra varmt om hjärtat just nu är projektet Christmas angel tree som gör att ryska barn med föräldrar i fängelse, genom Hjärta till hjärta, har en chans att kunna återknyta kontakt med pappa eller mamma under just julen.

– Då ser vi till att föräldern i fängelse kan lämna en julklapp som vi ombesörjt. För många kan kontakt med barnet utgöra ett första steg mot att inte återfalla i brottslighet, säger Klerfors.

Artikelbild

| Från golv till tak ligger sakerna väl förpackade och märkta med sådant som sovrum, kök eller kläder,i väntan på vidare färd mot nya ägare i östeuropa.

Och för barnet kan en stund med mamma eller pappa och en fin julklapp bli en jul att minnas.