– Vreta Kloster församling har flera kulturellt viktiga byggnader som vi värnar om och välkomnar länsstyrelsens stöd i att bevara dem. Men när det kommer till klockboden i Stjärnorp så har vi inte samma uppfattning som länsstyrelsen, säger Ola Mårtensson, ordförande i Vreta Klosters kyrkoråd.

Nu har rådet överklagat länsstyrelsens förbud mot rivning till förvaltningsrätten.

Vreta Klosters kyrkoråd och Stjärnorps sockenråd ansökte tidigare i år om tillstånd hos länsstyrelsen för att få riva den rödfärgade klockboden vid den södra muren vid Stjärnorps mäktiga slottsruin. Boden, byggd 1813, är i dåligt skick. Det är också muren, men klockboden är i vägen för en reparation av muren.

Artikelbild

| Länsstyrelsen anser att boden är kulturhistoria.

Att flytta klockboden tillfälligt, reparera den, flytta tillbaka den när muren är åtgärdad och därefter i framtiden underhålla boden skulle kosta drygt 400 000 kronor förutom framtida fortsatt underhåll, och det är för dyrt, anser kyrkorådet och sockenrådet som i sin rivningsansökan skriver att boden inte längre används till något och att den också skymmer kyrkan.

Men där kyrkoråd och sockenråd ser en bod som inte passar i exteriören och som kostar oproportionerligt mycket, ser länsstyrelsen en historisk byggnad som ”är ett väsentligt inslag i kyrkomiljön” och ”en viktig del i berättelsen om hur kyrkobyggnaden utvecklades från gårdskyrka till sockenkyrka”. Så skriver länsstyrelsen i sitt avslag på rivningstillstånd.

Länsstyrelsen hänvisar också till Kulturmiljölagen där det står att ”kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras historiska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.”

Vreta Kloster kyrkoråd och sockenrådet menar att hänsyn måste tas till ekonomiska och estetiska skäl.

– Vi tycker att varje tid måste han rätt att sätta sina spår och sin prägel på miljön som man har hand om och en möjlighet att anpassa saker till dagens behov. Vi tycker inte att den är så kulturhistoriskt intressant som länsstyrelsen vill ha det till, säger kyrkorådets ordförande Ola Mårtensson.