Fastighetsägaren, det kommunala bolaget Sankt Kors, vill bygga ett bostadshus på utfarten och de ansökte därför om en ny detaljplan. Den nuvarande detaljplanen antogs 1992 när p-huset skulle byggas och enligt den får inte just den här ytan bebyggas.

Dessutom anger den detaljplanen att friska träd inte får fällas. Det blir ett bekymmer om det ska byggas bostäder eftersom det växer en stor och frisk lind mellan in- och utfart från p-huset.

Det är ett faktum att de stora träden i Linköping just nu försvinner i en högre takt än de ersätts.

Hur detta ska hanteras i den nya detaljplanen återstår att se.

Förutsättningarna som plankontoret i Linköping anger är att ett nytt hus kan få vara högst fem våningar. Det ska också följa det bebyggelsemönster som redan finns, vilket innebär att det ska finnas öppningar mellan husen.

Samtidigt som det finns ett träd att ta hänsyn till så är den här platsen i övrigt väl lämpad för ett hus enligt Linköpings "utvecklingsplan för innerstaden". Där anges just Kungsgatan som en gata som ska bli lite av en paradgata eftersom den leder ända från Stångån och fram till Konsert och Kongress.

Det här innebär att nya hus med kommersiella lokaler i bottenvåningen som bidrar till mer stadskänsla är välkommet.

Det beslut som nu fattats av samhällsbyggnadsnämnden är endast det första av den serie beslut som krävs innan detaljplanen kan antas. Först när det finns ett förslag att ta ställning till skickas det ut på samråd vilket innebär att grannar får möjlighet att lämna synpunkter.

Om det blir ett nytt hus på den nuvarande utfarten från p-huset så ska en ny utfart öppnas mot Klostergatan.