Förra veckan träffades Linköpings kommun och Trafikverket för att diskutera hur arbetet med den nya järnvägen ska komma vidare.

Vid mötet deltog bland annat kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och från oppositionen Paul Lindvall (M). Från Trafikverket deltog bland annat generaldirektören Lena Erixon.

Resultatet av mötet blev att en arbetsgrupp bildades – sammansatt av tjänstemän från kommunen och Trafikverket.

Artikelbild

| Järnväg. Förberedelserna handlar än så länge mest om att köpa upp mark.

Den gruppen ska det närmaste året diskutera detaljerna och den svåraste nöten att knäcka är hur spåren ska komma förbi Stångån och vidare in genom stan.

Linköpings kommun har förordat en tunnel, men den är dyr och just nu är det en öppen fråga exakt hur spåren ska gå.

– Det är för tidigt att säga något om det. Den här arbetsgruppen måste börja jobba nu och förhoppningsvis kan vi ha en diskussion med politikerna i Linköping under hösten. Jag skulle tro att det går att säga lite mer i höst, säger Einar Schuch som är regional direktör för Trafikverket.

Först till nästa vår kanske det klarnat hur passagen av järnvägen genom Linköping kan lösas. Förutom frågan om tunnel eller bro över Stångån så är det fortfarande inte löst exakt var stationen ska ligga – det finns ett beslut om att den ska ligga öster om Stångån ungefär vid Anders Ljungstedts gymnasium. Arbetsgruppen ska också diskutera hur Stångådalsbanan ska ansluta till stambanan.

Någon gång efter nästa vår kommer det förhoppningsvis att finnas ett resultat av gruppens arbete.

– Och så småningom kommer vi till ett läge där det blir en kostnadsfråga, där kostnader ställs emot varandra och där man kanske måste kompromissa. Men vi tänker att det är bättre om vi har en gemensam plattform när vi sen ska kompromissa, säger Einar Schuch.

Ostlänken är en första del i den höghastighetsjärnväg som Regeringen beslutat ska byggas från Stockholm via Jönköping till Malmö och Göteborg. Det är fortfarande inte klart var den första spaden sätts i backen när bygget av järnvägen väl drar igång.