Smutsvattnet efter en biltvätt innehåller ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

När bilen blir tvättad hemma på gatan rinner föroreningarna ner i dagvattenbrunnarna och vidare ut i vattendragen.

Åker man istället till en biltvätt så gör det stor skillnad eftersom biltvättarnas reningsverk klarar av att ta bort olja och giftiga partiklar.

Artikelbild

| Kommande helg är det stora biltvättarhelgen där folk uppmanas att fixa jobbet på rätt sätt.

Biltvättarhelgen startades av Svenskt Vatten 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt.

Där det inte finns tillgång till en biltvätt är det minst dåligt att tvätta bilen på gräs eller grus.

Då fastnar föroreningen i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet.

Tekniska verken uppmuntrar tillsammans med biltvättar runtom i Linköping alla bilägare att tvätta bilen på rätt plats.

På flera platser går det därför att fixa jobbet till halva priset under lördagen och söndagen.