Den fantastiskt välbevarade källaren från medeltiden eller kanske lite senare, Gustav Vasas tid kanske, upptäcktes för några dagar sedan. Den finns i det sista schaktet som tas upp innan bostadsbyggandet definitivt drar igång och avslutar alla utgrävningar i kvarteret Eddan.

– Ja, detta är det allra sista vi gör, längs kanten av området där sponten ska slås i, säger projektledaren Annika Konsmar från Arkeologerna. Det är ett tremetersschakt och ungefär hälften är kvar.

Den fina källaren hittades nära Trädgårdsgatan i norra delen av gamla-gamla busstorget, bara 15 meter innanför det medeltida stadsdiket och utanför själva stadsbebyggelsen. I det här området fanns åkrar och kålgårdar. 2014 inleddes den stora utgrävningen av området.

Artikelbild

| Golv av stockar. Katarina Sköld, Annika Konsmar, Arkeologerna.

– Vi har hittat brunnar som har innehållit frön som fortfarande var grobara, säger Annika Konsmar, vi har hittat tre karpdammar som hörde till det medeltida konventet vars kyrka strax därpå återfanns under Hospitalstorget. Vi har kunnat lokalisera stadens gräns.

Vid de tidigare utgrävningarna i området hade Arkeologerna visningar och efteråt blev det både föreläsningar och en utställning i Gamla Linköping. Dessutom gjordes en rekonstruerad odling i Trädgårdsföreningen med utgångspunkt från de funna fröna.

– Den här gången hinner vi inte ordna några visningar, säger Annika Konsmar. Vi måste hålla vår tidsplan. Den här källaren kan bara ses i dag, onsdag, och kanske på torsdag.

En liknande källare, men lite mindre välgjord, har hittats tidigare i närheten, närmare själva konventsområdet. Timret därifrån daterades till 1527. Det var då klostret stängdes vid reformationen och hospitalet tog över efter franciskanerna. Där hittades mycket örter, kryddväxter och särskilt bolmört.

Artikelbild

| Gräver. Katarina Sköld gräver ut källaren.

Den här källaren ligger i samma riktning som klosterkyrkan, vilket skulle kunna knyta den till klostertiden. Vad den har använts till är oklart. Stockarna i golvet var täckta av ett lerlager som golvyta.

Hur kan stockarna vara så välbevarade efter kanske 600 år?

Artikelbild

– Träet bevaras i vattnet och leran. Miljön är mycket syrefattig.

På källargolvet har arkeologerna bara hittat halm, träflis, några djurben och pinnar. Prover har skickats för analys som kanske kan ge mer information.