Redan 2007 planerade HSB att riva Priso och bygga bostadsrätter. I stället blev det Stångåstaden som tog över tomten och som nu tänker bygga cirka 300 hyreslägenheter.

Projektet har skjutits upp i ett par omgångar för att stadsdelen inte ska bli utan mataffär när Priso försvinner. Den 1 juni öppnar Hemköp i Botryggs nybygge ett stenkast västerut. Då stängs Priso och Stångåstadens byggprojekt kan påbörjas på allvar.

– Men redan i mars börjar vi gräva på parkeringen, bland annat för att flytta en fiberkabel som är i vägen, berättar Anders Stjärnberg, fastighetschef på Stångåstaden.

Artikelbild

| Kvarteret Agraffen (Prisotomten) sedd från norr med 7–10-våningshus mot Industrigatan.

Rivning i sommar

I ett första steg byggs 99 lägenheter längst ner på Prisos parkering, där det fram till nu har stått återvinningscontainrar. Upphandlingen är ännu inte gjord, så vilket byggföretag det blir går inte att säga än.

– Men vår målsättning är att ha en entreprenör som bygger hela kvarteret. De första lägenheterna bör vara klara efter semestern 2018 och de sista under 2020, säger Anders Stjärnberg.

Någon gång i sommar påbörjas rivningen av Priso, men det kommer ett ta ett tag innan det syns utifrån. Det finns en hel del material inne i byggnaden som innehåller asbest och som måste tas om hand innan huset kan knackas ner.

Artikelbild

| Stångåstadens hus på Prisotomten kommer att variera mellan 3 och 10 våningar.

Strumpfabrik

Prisohuset byggdes i början av 1950-talet som Ullholms strumpfabrik. Byggnaden ritades av Brunskogs arkitektkontor och beskrevs då i pressen som hypermodern. Nu ska den rivas – men en detalj behålls: skorstenen.

Artikelbild

| Stångåstadens hus på Prisotomten kommer att variera mellan 3 och 10 våningar.

– Jag tänkte redan tidigt i processen att det skulle vara kul att kunna spara den. Nu renoverar vi skorstenen och bygger ett litet torg runtomkring, berättar Anders Stjärnberg.

Husen mot Industrigatan blir höga, 7–10 våningar, men mot Sveagatan bara 3–5. Tanken är dels att harmoniera med den äldre bebyggelsen i Vasastaden, dels att släppa in ljuset från sydväst.

Artikelbild

| Från Stångåstadens kontor i Tornet har Anders Stjärnberg utsikt över Prisotomten som nu ska bli bostadskvarter.

10 500 för en trea

Husen kommer att innehålla alltifrån ettor till fyror, med tonvikt på tvåor. Hyran är ännu inte satt, men väntas hamna i nivå med kvarteret Almen som Stångåstaden håller på att bygga ett par kvarter bort. Där är den satt till 1 790 kronor per kvadratmeter och år, vilket för en trea på 70 kvadrat innebär en månadshyra på nästan 10 500 kronor. Det är dyrast i Stångåstadens bestånd, men enligt Stjärnberg är det vad man får räkna med för central nyproduktion.

Lägenheterna beskrivs som påkostade med stora balkonger, trägolv och exklusiva material i badrum och kök. Hade man inte kunnat bygga billigare?

– Det är inte där pengarna ligger. Materialkostnaderna är rätt små jämfört med arbetskostnaderna. Det är dyrare att bygga centralt; det finns bullerproblematik att ta hänsyn till och vi måste gräva ner parkeringarna under jord.

Stångåstaden räknar med att det lönar sig att satsa på hög kvalitet.

– Förr skilde man mellan hyreslägenhetsstandard och bostadsrättsstandard när man byggde. Så är det inte längre. Vi vet att hyresgästerna efterfrågar fina, kaklade badrum, bra vitvaror och snygga kök.

Fler byggprojekt

Stångåstaden ligger i startgroparna för fler byggprojekt än Prisotomten. Drygt 200 bostäder ska byggas i kvarteret Eddan ("gamla gamla busstorget") och 50 i Lambohov.

– Dessutom ska vi påbörja 14-våningshuset Höjdpunkten i Majelden, det är ett häftigt projekt. Och så hoppas vi komma igång med något i Ebbepark (före detta Wahlbecks), säger Anders Stjärnberg.