– Varje år misshandlas ett 20-tal kvinnor till döds i Sverige. Mordet på Lotta Rudholm upprörde i fjol hela landet. Hon sökte hjälp men fick inte den. Detta händer hela tiden överallt. Utsatta kvinnors liv hänger ofta på hur snabbt de får hjälp. Ingen ska dö medan de väntar på hjälp, säger Sanna Detlefsen, direktor på Stadsmissionen i Linköping.

Det nya boendet har tre öppna platser och ytterligare ett antal platser för barn. Det är meningen att utöka boendet nästa år. Stadsmissionen driver tillsamman med kommunen sedan tidigare ett skyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik samt ett behandlingscenter i egen regi. Men nu kan även kvinnor utan psykosociala problem få skydd och stöd.

– Vi har en lång erfarenhet av att jobba med våldsutsatta kvinnor. Det är oerhört viktigt att de som söker skydd ska få kvalificerad hjälp genast, man kan utreda senare. Annars blir de osäkra, rädda, drar sig undan och går tillbaka till sin gamla situation. Som kan sluta väldigt illa, säger hon.

Artikelbild

| Sanna Detlefsen, direktor på Stadsmissionen, ser fram emot att kunna stödja fler som behöver det.

Enligt henne är det inte våldet mot kvinnor som har ökat, utan det är kunskapen och medvetenheten om vad psykiskt och fysiskt våld är som har ökat i hela samhället. Vilket i sin tur leder till att fler vågar söka hjälp. Och då är det viktigt att personer som möter utsatta kvinnor vet hur våldets mekanismer fungerar.

– Vi ser ofta hur polis, socialtjänst och många andra som möter utsatta kvinnor ställer fel frågor och allt ansvar faller på offren. Det är en absurd situation som kvinnorna hamnar i, man lägger skulden på kvinnorna, de får skylla sig själva för att de inte kan lämna våldsamma förhållanden, säger hon.

Sanna Detlefsen ser också hur det blir allt mer komplicerat att ge skydd och hjälpa utsatta kvinnor att gömma sig från våldsamma partner. Förut räckte det ofta med att byta stad men nu är det annorlunda.

– Med utveckling av sociala medier har det också ändrats förutsättningar för att skydda offren. Nu är det betydligt svårare men vi har också anpassat våra stödinsatser.

Det är kommuners socialtjänst som är Stadsmissionens uppdragsgivare och placerar utsatta personer i deras skyddade boende.

– Kvinnorna får i åratal flytta runt på hemliga adresser och ofta med sina barn. Boendet blir ofta bara en lösning under kortare perioder då platserna är begränsade till kortvariga placeringar. Situationen anses vara allvarlig enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, men vi jobbar för att hitta långsiktiga lösningar.