Förr odlades humle överallt i Sverige. Mellan 1442 och 1860 var det till och med lag på att varje hemman skulle odla en viss mängd. Men från slutet av 1800-talet försvann de svenska odlingarna alltmer och nu bryggs i stort sett allt svenskt öl med importerad humle.

Men kanske blir det ändring på det nu. Hushållningssällskapet i Östergötland drar i gång ett forskningsprojekt och har just grävt ner de första plantorna på Klostergården. Linnea Persson är ansvarig för försöksodlingen:

– Vi testar med tio sorter, varav tre svenska. Vi vill utvärdera hur tidigt på säsongen de mognar, hur motståndskraftiga de är och förstås hur de smakar.

De utländska sorterna är väl beprövade och används av bryggerier. Men de svenska kan ha andra fördelar. Det är gamla sorter som samlats in på olika håll i landet och de bör därmed vara väl anpassade till det svenska klimatet.

– Dessutom skulle svenska bryggerier kunna bygga upp en storytelling kring de här sorterna. Det kan ha ett mervärde att ölet gjorts på gamla svenska humlesorter, tror Linnea Persson.

Region Östergötland har gett ett bidrag så att försöksodlingen kan komma i gång. Linnea Persson hoppas att även få möjlighet att testa olika skördemetoder.

– Manuell humleskörd är väldigt arbetsintensiv. Att hitta bra skördemetoder kan vara helt avgörande.

Nästa höst räknar Linnea Persson med att kunna skörda den första humlen. Då kan den bedömas genom att analysera hur mycket alfasyror och eteriska oljor den innehåller. Genom att brygga te på humlen går det också att få en idé om hur den smakar.

– Men allra bäst är förstås om vi kan provbrygga öl någonstans, säger Linnea Persson.

013-28 03 64