– Det är ingen brist på idéer, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

 

– Men hittills har resurserna saknats, och så har det inte blivit något av de spännande initiativen. Nu satsar vi på en ny modell. Beslut väntas bli taget i nämnden på nästa sammanträde, i mars. 

I flera år har kommunens kulturarrangemang administrerats genom Visit Linköping & Co. I höstas sades avtalet upp. Kommunens plan är att i stället jobba med arrangemangen i egen regi. Drygt 1,8 miljoner kronor frigjordes på det sättet.

– Nu ska vi anställa en projektledare som ska jobba med genomförandet, berättar Mårten Hafström som är kulturutvecklingschef.

– Tanken är att det ska bli bättre spridning på arrangemangen, både i tid och när det gäller innehåll.

Fokus på kultursatsningarna ska inte längre ligga på arrangemang i Konsert & kongress. Kulturen ska utvecklas på nya arenor. Målet är att arbeta flexibelt och nyskapande för att nå nya grupper och bredda kulturutbudet i samarbete med föreningar och organisationer.

– Det handlar om nyskapande och experimentell kultur, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth, och att ge så kallad smal kultur en plats.

Planerna är ambitiösa.

– Vi förväntar oss att Linköpings identitet som en attraktiv och kreativ kulturstad ska stärkas och att vi ska kunna marknadsföra Linköping nationellt som en kulturstad, säger Mårten Hafström. Det handlar om att kunna jobba snabbt och fånga upp möjligheter och idéer.

Nycirkus, bakgårdsbio, eldshower, dansprojekt och olika festivaler finns på listan över tänkbara aktiviteter. På längre sikt är planen att Linköping ska få sin egen kulturfestival.

– Den måste växa fram organiskt. Vi har påbörjat arbete med att skapa relationer för att få en bra grund för idéer. Vi tittar på andra städers satsningar, som Malmöfestivalen. Birmingham har en festival med flera dagar av konst- och kulturyttringar och Burning Man i Nevadaöknen bygger helt på deltagarnas bidrag. För att nämna några exempel.

Upphör samarbete med Visit Linköping? Och arrangemangen i Konsert & kongress?

– Nej, vi jobbar vidare. Visit Linköping är fortfarande en stark samarbetspart, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth. Men vi satsar på bredare front för att utveckla kulturen och nå fler.