– Kameraövervakningen är ett mycket bra hjälpmedel, säger Carl Dickfeldt som är huvudskyddsombud på företaget Transdev som kör för Östgötatrafiken.

– Den ger både bild och ljud, och det fungerar bra som bevismaterial om det skulle behövas. Framför allt tycks det fungera avskräckande.

Det finns också larmknappar på bussarna som förarna kan använda vid behov och om de har möjlighet.

– Och så har vi förarstödet, berättar Carl Dickfeldt, som vi använder vid stora evenemang, lönehelger och storhelger. Vi är fyra personer i två bilar som cirklar runt i Linköping, och vi hör om förarna anropar driftledningen och behöver hjälp. Oftast kommer vi fram långt innan polisen är på plats, och allra oftast kan vi diskutera fram en lösning.

Ett tag körde de här förarstöden varje lönehelg, men för tillfället går satsningen på sparlåga.

– Det är relativt lugnt just nu, men vi kan snabbt sätta in resurser om det behövs.

Förarstödet är unikt för Linköping och Norrköping, säger Carl Dickfeldt.

– Jag har inte hört talas om att det finns någon annanstans i Sverige.

På andra håll i landet är utgångsläget ett annat. I exempelvis Hälsingland införs nu överfallslarm på flera bussar efter hot och våld mot förarna. Flera hållplatser dras in nattetid för att öka säkerheten på bussarna.

Polisen ska också öka sin närvaro vid resecentrum. Bussbolaget har ansökt om att få införa kameraövervakning på bussarna, med har hittills fått nej från länsstyrelsen.

I Östergötland har kameror funnits i bussarna i ett par år. Samtidigt har förarna blivit bättre på att hantera jobbiga situationer med bråkiga och stökiga passagerare.

– Konflikthantering ingår obligatoriskt i utbildningen sedan ett par år tillbaka, säger Carl Dickfeldt. Det är transportstyrelsen som utfärdar de yrkeskompetensbevis som alla förare måste ha, och de ska förnyas vart femte år.

En avgörande faktor för chaufförernas säkerhet är förstås att kontanthanteringen försvann, och därmed minskade rånrisken drastiskt.

– Innan dess var vi ute med förarstödet i stort sett varje kväll. Det fanns också en tid när vi hade stora problem med stökiga ungdomsgrupper, vi hade till exempel problem på Ljungsbrobussarna. Men i dagsläget har vi ingen sådan grupp, just nu är läget under kontroll och vi har de verktyg vi behöver.