De 20 villorna skulle byggas söder om Fillinge utmed den gamla vägen mellan Linköping och Åtvidaberg. Avståndet till riksväg 35 skulle bli mellan 75 och 100 meter. Det finns en vattentäkt och avlopp skulle ordnas genom ett lokalt reningsverk.

För en så stor grupp hus krävs en detaljplan och det är den ansökan som samhällsbyggnadsnämnden under onsdagen beslutade att säga nej till.

Motiveringen till beslutet sammanfattas så här av Elias Aguirre, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

– Vi har en överenskommelse över blockgränserna om var det är lämpligt med lite större samhällen och då ligger det här området utanför, säger han.

Överenskommelsen han syftar på finns i dokumentet "Översiktsplan för landsbygden och småorterna". Där pekas 36 småorter ut som kan tillåtas växa. Fillinge by är inte en av dem, medan Bankekind och Askeby är exempel på två orter som finns med.

Per Hemmingson har inte gett upp hoppet om att kunna bygga åtminstone något hus, även om det inte blir 20.

– Det här är ett väldigt naturskönt område och det går att göra jättefint. Det är nära till väg 35 och det är bra kommunikationer både till Åtvidaberg och Linköping. Nu sökte jag för 20 villor och det kanske var att ta i, säger han.

Det är endast grupper av småhus som kräver en detaljplan, för enstaka hus räcker det med att söka bygglov.