Numera anses tillgång till internet vara nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsstandard. Men enligt socialnämnden i Linköpings kommun är det inte nödvändigt att ha internet i hemmet eftersom det finns möjlighet att använda allmänna datorer på bibliotek och hos socialförvaltningen. Mannen, som har problem med hjärtat, invände att det saknas lämpliga parkeringsplatser i närheten av de platser som erbjuder offentliga datorer och överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Linköping konstaterar att mannen har tillgång till bil och anser att han har tillgång till allmänna datorer inom rimligt avstånd från bostaden. Därför avslogs överklagandet.