Nekas socialbidrag till internet

Linköping En Linköpingsbo begärde att få socialbidrag för att kunna skaffa sig ett internetabonnemang. Men förvaltningsrätten säger nej.

Numera anses tillgång till internet vara nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsstandard. Men enligt socialnämnden i Linköpings kommun är det inte nödvändigt att ha internet i hemmet eftersom det finns möjlighet att använda allmänna datorer på bibliotek och hos socialförvaltningen. Mannen, som har problem med hjärtat, invände att det saknas lämpliga parkeringsplatser i närheten av de platser som erbjuder offentliga datorer och överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Linköping konstaterar att mannen har tillgång till bil och anser att han har tillgång till allmänna datorer inom rimligt avstånd från bostaden. Därför avslogs överklagandet.

 
 

Linköping