Frågan har varit aktuell länge. Bron är utsliten och samtidigt är den den enda möjliga passagen för bussar och tung trafik över järnvägen. Därför arbetar Trafikverket med en vägplan där man vill starta bygget av en ny bro någon gång under 2019. På församlingsgården visades tre förslag. Samtliga förslag omfattade byggandet av en ny bro, men det fanns förslag på en kort och en lång brovariant.

Längden på bron var inte så het att diskutera, men det som upprörde känslorna var den nya infartsvägen från den nya bron in i samhället. I alla tre förslagen skulle denna infart gå mellan Linghemsbadet och Linghems idrottsplats där det finns flera fotbollsplaner.

– För mig är det en stor gåta att Trafikverket inte kom med ett bättre förslag. Det nya förslaget innebär att infarten med tungtrafik ska gå mellan badet och idrottsplatsen. Linghems idrottsplats, där 1 200 vuxna och barn idrottar, ska omringas från tre sidor med tung trafik, säger Fredrik Simpson, som bor i Gistad utanför Linghem och är aktiv i Linghems sportklubb.

Artikelbild

Här,mellan badet och idrottsplatsen, ska enligt förslagen byggas den nya infarten till Linghem.

Han är djupt upprörd över det och menar att många i samhället delar hans känslor. Vi tar en bilrunda till den föreslagna infarten. Just då gick ett 20-tal barn från idrottsplatsen över den nuvarande smala vägen som delar platsen och badet till badet.

– Det här är en helhet, och ett motionsområde för alla som bor i Linghem. Den nya infarten kommer att förstöra allt. Idrottsklubben vill utveckla området med Lingheden, Himnabadet och fältet däremellan till ett sammanhängande fritidsområde. Vårt förslag är att infarten går ett par hundra meter västerut, säger Fredrik Simpson.

Leif Johansson äger mark som kommunen tänker köpa och använda till att bygga infarten. Han är djupt kritisk.

– Ett liknande förslag kom redan på 60-talet och samma förslag togs igen på 80-talet. Båda två gångerna förkastades det av Vägverket självt som ansåg att det var ett mycket dåligt förslag. Senast var det 1999 när Vägverket utredde miljökonsekvenser och även då drogs samma slutsats: det var inte bra, säger Leif Johansson.

Artikelbild

Efter en omfattande miljöutredning 1999 kom Vägverket fram till att en barriärr mitt i samhället inte är bra.

Han säger sig inte förstå varför Trafikverket nu kommer med samma gamla förslag som tidigare ansågs som dåligt.

– I miljöutredningen står att infarten mellan badet och idrottsplatsen skulle skapa en kraftig barriär mellan samhället och det viktiga rekreationsområdet. Det är ett horribelt förslag. Som att dra Ostlänken genom stadshuset, om jag får uttala mig lite drastiskt, säger Leif Johansson.

Artikelbild

Bakom Fredrik Simpson syns idrottsplatsen och bara några meter framför honom ligger badet. Den tunga trafiken ska enligt förslaget gå just här, framför honom.

Samrådet för att fånga in synpunkter från allmänheten och särskilt berörda i området pågår mellan 1 juni och 1 juli. Trafikverket uppmanar folk att ta del av det samrådsunderlag som finns på verkets hemsida.