Det är företaget Agab Livs Ab som står bakom satsningen som – bortsett från den rent praktiska med livsmedelsförsäljning – också ska fungera lite som ett integrationsprojekt.

– Vår önskan är att människor i den här folkgruppen ska komma in i samhället, bidra till samarbete och utveckling, säger Abdullahi Isse, talesperson för företaget. I vardagslag undervisar han på Hermods i Linköping, men arbetar nu också med planeringen av butiken som, om det går enligt planerna, öppnar i slutet av november eller början av december. Här ska det säljas mat från Somalia och kanske andra delar av Afrika, men också lokalproducerade varor från Östergötland. Just en butik med mat från Somalia finns inte på något annat ställe i Östergötland, enligt Abdullahi Isse.

Företaget, och tanken bakom det, handlar också mycket om att få ut kvinnor på arbetsmarknaden.

En start är att se till att det finns kvinnor med i styrelsen och enligt Abdullahai Isse så har man lyckats bra. I dag är 46 procent av ledamöterna kvinnor.

Att få med kvinnor i den folkgruppen har inte varit helt utan hinder, enligt Abdllahai Isse.

– Men vi vill att folk förstår vikten av att kvinnor ska vara med ute i samhället och bidra. Det är genom kvinnor som samhället utvecklas, säger han.

En start har varit att börja med kvinnor som har utbildning och jobb i Linköping. I hopp om att de ska tjäna som förebilder.

– I företaget styrelse är också 46 procent kvinnor nu.

Nu ska renovering av lokalen påbörjas och när butiken väl slår upp sina portar är det den första av sitt slag i Östergötland, enligt Abdullahi Isse.