Vallastaden kommer så småningom att växa vidare i fler etapper mot Lambohovsleden, men för den som vill ha en tomt inne på själva mässområdet är det här den allra sista chansen.

Några tomter har av olika skäl förblivit obebyggda, och det är de som släpps till försäljning lagom till mässan.

Merparten av tomterna – med möjlighet att bygga 75 lägenheter, 14 radhus och en villa – säljs till ett fast markpris. Där får byggherrarna konkurrera med olika kvalitetskriterier, på samma sätt som skett i övriga Vallastaden.

Sex radhustomter ska däremot säljas via mäklare, och där är det högstbjudande som gäller. Utgångspriserna kommer att ligga på 300 000–350 000 kronor.

– Vi vill att fler ska vara med och bygga i Linköping och kommer att använda bo- och samhällsexpot för att marknadsföra marktävlingen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (s).

Simon Helmér, vd för Linköpingsexpo AB, säger sig vara tacksam över att det fortfarande finns obebyggda tomter när mässan öppnar nästa helg.

– Där kommer vi att ha toaletter och food trucks, så tomterna kommer väl till pass.

Mässan pågår 2–24 september.