Emil Broberg, landstingspolitiker och Vänsterpartiets ordförande i Östergötland, reagerade starkt när när han hörde att tandvårdsledningen stoppat tandläkarens hjälp till tiggare.

– Om enskilda medborgare vill göra såna här insatser ska vi naturligtvis göra vad vi kan för att stötta det. Om man stoppar det finns det bara förlorare. Det är helt knäppt, säger han.

Projektet mötte starka reaktioner från andra patienter och när tandvårdsdirektören via medier, bland annat Corren, fick vetskap om det fick det lägga ner. Dock på grund av oklarheter kring försäkringssituation och annat när landstingsanställda jobbar i landstingslokaler utanför arbetstid. Emil Broberg har förståelse för att det kan finnas problem.

– Men man får se över vad man kan göra för att komma runt de problem som finns. Det är viktigt att ta tillvara engagemang och vilja att göra gott.

Reaktionerna från andra patienter handlade bland annat om att det finns andra i samhället som inte heller har råd med tandvård. Är det en rimlig synpunkt?

– Det är jättefrustrerande hur tandvården ser ut i dag. Vi i Vänsterpartiet har jobbat för att sänka avgifterna i Folktandvården i en massa år. Men jag är aldrig beredd att ställa människor mot varandra på det sättet. Att en tandläkare gör det här på sin fritid är en liten perifer sak som inte kan ställas i motsats mot hur hela systemet funkar. Jag ser ingen konflikt.

I eftermiddag träffas Vänsterpartiets landstingsgrupp och de ska då diskutera hur frågan ska kunna lyftas i regionfullmäktige under våren.

– Det här är en angelägen fråga för oss, säger Emil Broberg.