Flera toppchefer och heltidspolitiker i Region Östergötland fortsätter att ha tillgång till parkering på jobbet genom sina förmånsbilar. Det har debatterats vid flera tillfällen, bland annat vill Vänsterpartiet slopa förmånsbilarna.

Med förmånsbilen följer fri tillgång till samtliga parkeringar inom regionen, inklusive sjukhusparkeringarna – förutsatt att det är tjänsteresor. Detta beskattas sedan på samma sätt som lönen. Det handlar om 25 personer: De förtroendevalda regionråden, regiondirektören samt en handfull högre chefstjänstemän. Bakgrunden till den nya p-avgiften är att regionen nu tänker följa Skatteverkets regler om förmånsbeskattning. Regionens samtliga parkeringar har värderats. P-rutorna på personalparkeringen utanför universitetssjukhuset har värderats till 550 kronor i månaden.

De nya avgifterna har aktualiserat frågan om förmånsbilarna. Vänsterpartiet och gruppledaren Emil Broberg har länge krävt att förmånsbilarna ska tas bort – och därmed parkeringsförmånen – för alla förtroendevalda i regionen.

Artikelbild

| Regionråd. Anita Jernberger (L) och Mats Johansson (S). Båda har förmånsbil i sitt arbete som heltidspolitiker. Nu vill Mats Johansson att den saken utreds, efter kritik från Vänsterpartiet.

– Vi tycker inte att uppdraget ska vara förknippat med förmåner. Och jag anser att det även rör höga tjänstemän. De är anställda på samma sätt som andra i regionen. Det handlar om att det ska vara lika för alla, säger Emil Broberg.

– Jag har inte rätt till förmånsbil. Jag har länskort som förmån, det tycker jag är rimligt eftersom jag måste resa i bland, tillägger han.

Senast i juni lade Vänsterpartiet en motion till fullmäktige om att förmånsbilarna ska bort, och att alla ska hänvisas till regionens bilpool.

– Jag tycker att det handlar om att det ska vara lika för alla. De här personerna kan betala själva för sin parkeringsplats. Utan förmånsbeskattning, säger Emil Broberg.

Regionrådet Mats Johansson (S) öppnar upp för en utredning av förmånsbilarna.

– Förmånsbilar med parkeringsförmån är något vi har haft länge, och vi betalar ju ändå skatt för den förmånen. Men det är inget som är heligt. Kan man visa att det är både är mindre kostsamt och bra för verksamheten så ska vi kanske göra på ett annat sätt, säger Mats Johansson.

Kommer ni på det nu?

– Det är en följd av diskussionen kring p-avgifterna och Vänsterns motioner. Vi vill utreda för- och nackdelar, och det passar bra att göra det inför nästa mandatperiod.

Han understryker också att regionen är tvungen att göra något åt gratisparkeringen.

– Just nu betalar regionen 300 000 kronor i vite till Skatteverket per månad på grund av felaktigheterna i historisk tid. 15 miljoner per år är en beräknad siffra på vad det skulle kosta regionen att behålla gratis parkering. Motionen från Vänstern kommer att behandlas i fullmäktige i början på nästa år.

Regionrådet Anita Jernberger (L) anser att hon behöver både bilen och parkeringen.

– Vi har väldigt många uppdrag på många ställen. Jag kan förstå att man har funderingar kring det här, nu när vi förändrar p-avgifterna. Om jag inte skulle ha de här förmånerna skulle jag sannolikt få ändra mitt arbetssätt och ta färre uppdrag.

Ekonomidirektören Åsa Hedin Karlsson har varit med och fattat beslutet om p-avgifterna för personalen. Hon berörs dock inte nämnvärt av reglerna, då hon själv har förmånsbil.

– Det är ju ett gammalt avtal. Av 12 000 anställda handlar det om ett 20-tal personer i Region Östergötland som har förmånsbil. Och tas det bort får väl de som har förmånen lösa det på något annat sätt, säger hon.

ulrik.svedin@ostgotamedia.se