Projektet har pågått i två år och alla sex Rotaryklubbar i Linköping har engagerat sig i arbetet. En stor del av deltagarna är ingenjörer, men det finns också läkare, tandläkare, apotekare och några andra yrkesgrupper. De flesta kommer från Syrien eller Irak.

– Rotary gör det som Rotary är bäst på. Vi representerar olika yrke i samhället och våra mentorer hjälper personer som har samma yrke. Därför har projektet blivit en succé, säger Gunilla Thurfjell som har varit Rotarys matchningsansvariga i projektet under dessa år.

Det var dock ingen enkel match att hitta mentorer för alla som anmälde sitt intresse att vara adept. Det fanns till exempel ingen Rotarymedlem som under den här perioden kunde vara mentor för en finansanalytiker. Det var inget hinder för Gunilla Thurfjell som ringde en bankchef och övertygade honom att ta uppdraget.

Artikelbild

Gunilla Thurfjell

– Bankchefen är inte med i Rotary men vill hjälpa till och delta i projektet. Vi har 15 mentorer som inte är medlemmar, det är inget krav. Och vi har 13 som ställer upp en andra omgång, säger Gunilla Thurfjell.

Mentorprojektet kan inte erbjuda några anställningar, men mentorerna stödjer sina adepter, vilket kan vara avgörande när man söker praktik eller jobb. Rotarys projekt sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen men också i ett nära utbyte med Universitetets projekt "Korta vägen" (där nyanlända läser intensiv yrkessvenska). Det är öppet för människor som fått asyl, men inte har bott i Sverige mer än fem år. Tanken är att mentor och deltagare ska ha kontakt i omkring åtta månader, sedan ska nya deltagare matchas med lämpliga mentorer.