Det handlar om inriktningen NO/teknik som Berzeliusskolan erbjuder sina högstadieelever. Inriktningen är öppen för alla att söka och det krävs inget intagningsprov. Eleverna behöver inte – som det står det på skolans hemsida – vara superduktiga för att välja den inriktningen, men intresset måste finnas.

Hittills har de eleverna placerats i särskilda klasser men från hösten är det slut med det. Åtminstone tillfälligt.

Inte inkluderande

Enligt några kritiska föräldrar som varit i kontakt med skolan handlar det om att nuvarande system inte är jämlikt och inkluderande.

– Vi ser att det skiljer jättemycket och att det handlar om en betygssegregation som vi försöker se hur vi kan komma åt. Men det är inte det största skälet till förändringen, säger rektor Åse Mellerskog.

Istället handlar det om att det är svårt för skolan att organisera sig i jämna klasser. Till hösten motsvarar antalet elever som sökt inriktningen två och en halv klass.

– Ibland händer det också att eleverna märker att det inte var något för dem och vill byta. Det är blir svårt för oss som inte har så många klasser. De som finns är överfulla, eftersom söktrycket till skolan är högt, säger hon.

Planen är att de elever som sökt den särskilda inriktningen ska få sina tre extratimmar i NO-ämnen på annat sätt. Enligt föräldern är risken stor att undervsningen i stället blir för tråkig för många elever som har det lätt för sig i skolan.

Det som föräldern är kritisk till är att de elever som sökt inriktningen inte fått information om detta.

– Jag förstår inte hur de tänker. Om mitt barn ändå inte får gå i en klass där eleverna har det här intresset så finns ingen anledning att byta skola överhuvudtaget.

Men enligt Åse Mellerskog informerades föräldrar och elever om förändringen när skolan hade öppet hus i januari.

– Skolan har också rätt att organisera sin verksamhet som man vill, säger hon.

Nackdel för eleverna?

Kan förändringen vara till nackdel för eleverna som har samma intressen och kanske inspirerar varandra.

– Absolut, så skulle det kunna bli. Men effekten kan också bli att resultaten höjs för samtliga. Vi har valt att testa det här nu och så får vi utvärdera, säger Åse Mellerskog.

Innebär inte det här att ni utnyttjar enskilda barn på bekostnad av hens egen utveckling?

– Nej, absolut inte.

Förändringen berör bara de klasser som börjar i höst. Någon motsvarande förändring av profilklasserna – idrottsprofilen och spetsutbildningen i matte,kemi, fysik, kemi och biologi – kommer inte att ske.

Orsaken är att antalet platser är begränsat och eleverna genomgår antagningstester.