Sakta men säkert har polisen fått en allt tydligare bild av vad som hände på midsommarnatten vid Gröndals camping i Köpingsvik på Öland. Någon gärningsman har ännu inte identifieras men polisen tycks veta i vilken krets personen bör sökas.

- Det finns saker och ting som pekar i en viss riktning. Kanske inte mot en viss person. Men vi kan se i vilken riktning utredningen går. Det finns teorier från vår sida, säger Ulf Karlsson, informationschef vid Kalmarpolisen.

Vad går de teorierna ut på?

- Självklart har vi en aning om vad som hänt och vi har också en aning om hur det såg ut på platsen. Och vi har en aning om vilka som har varit på plats. Men vi vet inte vem som höll i kniven.

Under de tio dygn som har gått sedan knivdådet har polisen koncentrerat sig på att identifiera och förhöra alla de personer som befann sig på platsen. Det handlar om ett 100-tal personer.

Polisen har nu fått tag i de två unga kvinnor som utredarna i ett tidigt skede sökte via media. De har förhörts som vittnen, men har inte kunnat ge polisen de avgörande pusselbitarna.

Ulf Karlsson berättar hur utredningen bedrivs:

- Vi får tag i fler och fler personer som troligen har varit på platsen. Det är det första steget i utredningen. Det andra steget är att ta fram det relevanta ur alla dessa förhör och smalna av utredningen. Det tredje är att få fram ett namn på en person som kan ha gjort det här. Det fjärde är att binda personen till dådet och där är ju bland annat kniven intressant.

Polisen har skickat kniven som tros ha använts vid dådet till Statens kriminaltekniska laboratorium. Men några resultat av undersökningen har ännu inte redovisats för Kalmarpolisen.

Du låter mer hoppfull än vad du gjorde förra veckan.

- Den här typen av grova brott brukar klaras upp. Det känns som om det finns ganska många som vet vem gärningsmannen är. Jag tycker att det känns som att vi ska klara ut det här.