– Jag kan bara konstatera att alla som vi har varit i kontakt med har varit väldigt positiva, säger Johan Rustan, vd för det kommunala besöksnäringsföreteaget Visit Linköping & Co.

Han noterar dock att förvaltningsrättens beslut sätter käppar i hjulet för produktionsbolaget.

– Naturligtvis måste de ta sig en ny funderare på om de ska filma i Linköping.

Ett villkor för kommunstyrelsens beslut att gå in med resurser värda 3,7 miljoner kronor var att näringslivet satsade minst den summan. Enligt Johan Rustan har ett 15-tal bolag visat intresse, men han vill inte peka ut något.

– Det har varit en otrolig inspirationskälla att så många är intresserade vill att hjälpa till. Det visar att det finns en kraft och vilja i den här stan, säger Rustan.

Tror du att de står fast vid den viljan om kommunen drar sig ur?

– Utifrån den entusiasm som vi har upplevt så ... ja, jag tror att företagen skulle stå fast vid sitt beslut. Men det är ju så många bolag. Var och en fattar sitt eget beslut.

Han understryker att insatserna oftast inte bygger på reda pengar, utan på tjänster.

– Eftersom vi inte har någon filmverksamhet i Linköping så är det väldigt mycket som ett produktionsbolag behöver. Man behöver bostäder åt teamet. Man behöver en stor studio. Och man behöver säkra uppställningsplatser för lastbilar med filmutrustning. Ja, det är väldigt mycket.

Hur hade den här diskussionen gått om det hade funnits en redan uppbyggd filmfond i Östergötland?

– Då hade situationen varit en helt annan. Då hade det funnits medel att söka ur den fonden och en färdig infrastruktur för den här typen av frågeställningar.

Kommer ni att fortsätta att arbeta för att filmatiseringen blir av här?

– Vi kommer att göra vårt yttersta för att det ska bli av. Men exakt vad det betyder är för tidigt att säga, svarar Johan Rustan.