Kinda kommuns upphandling lockade tre byggföretag att lämna anbud.

Vid sidan av Jens-Åke Bygg var Wilzéns bygg och Stångebro bygg, båda Linköping, med i leken.

Den blivande anläggningen på Hackelområdet i Rimforsa får en fullstor idrottshall, åtta omklädningsrum och läktare. Pris: 28 miljoner kronor.

Kommunens så kallade tilldelningsbeslut går att överklaga till och med den 18 september.

Blir det inga juridiska käppar i hjulen kan Kindas utvecklingschef Mattias Nilsson teckna kontrakt med ansvariga vid Jens-Åke Bygg från och med tisdagen den 19 september.

Upphandlingen är den tredje i ordningen. Som Corren berättat avbröts den första våren 2016. Dels för att inblandade parter som handikappråd och Rimforsa skola inte hade fått lämna synpunkter, dels för att kostnaderna såg ut att dra i väg utöver de 30 miljoner kronor som var avsatta för Hackel.

Det ledde bland annat till att Rimforsa IF:s dåvarande ordförande lämnade sitt uppdrag.

Den andra upphandlingen överklagades av en anbudsgivare och underkändes efter överprövning i Förvaltningsdomstolen i mars i år.