Misstanke uppstod på platsen om att Skänningebon var påverkad och han fick därefter genomgå en kontroll.

I fastigheten hittades vad som av polis beskrivs som "någon form av narkotika". Den har nu tagits i beslag.