Mexiko Han har en del att jobba på, USA:s president Donald Trump, om han till äventyrs vill bli populär i det södra grannlandet. I en ny opinionsundersökning säger 93 procent av mexikanerna att de har "inget förtroende för att den amerikanske presidenten gör rätt när det gäller utrikespolitik". Bara 5 procent säger sig ha förtroende för Trumps utrikespolitiska omdöme.

Åsikterna i Mexiko är ganska fastslagna, säger Margaret Vice, senior forskare på Pew Research Center, som gjort opinionsundersökningen.

När Trumps föregångare Barack Obama hade sina lägsta siffror 2011 hade ändå 38 procent av mexikanerna förtroende för honom.

Trump har med sin hållning i frågor om bland annat migration och frihandel retat upp mexikansk opinion och beslutsfattare.

Undersökningen hade 1 000 svarande och genomfördes i april i år.