• torsdag 27 oktober 2016
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Affärsliv
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Dylan Bokcirkelns blogg Bokcirkelns blogg
Vädersponsor:

"Bolag kan boosta näringslivet"

Mjölby Mjölby växer och näringslivet mår bra – trots att kommunen hamnat långt ner i näringslivets rankning. Nu finns förslag för att ytterligare lyfta företagsklimatet.

Liberalernas gruppledare i kommunen, Curt Karlsson, har skrivit en motion om att ett kommunalt bolag bör bildas för att stärka Mjölbys position som en näringslivsvänlig plats.

– Det kan handla om coachning och rådgivning till personer som är intresserade av att starta eget, säger Curt Karlsson.

Han nämner en hel rad med funktioner som en sådan person kan behöva hjälp med: idéutveckling, marknadsbedömning, finansieringsformer, organisatorisk och juridisk lösning samt nätverksbyggande och mentorskap. Men även mer konkret hjälp i form av förmedling av lämpliga lokaler.

Han föreslår i sin motion att kommunens bolag Fami (Fastighets AB Mjölby industribyggnader) får ett dotterbolag med uppdraget att utveckla dessa uppdrag. Han menar att verksamheten i Fami, där han själv sitter i styrelsen, efter hand mer kommit att handla om att hyra ut lokaler till kommunens egen verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bett tillväxtkontoret att utreda frågan. Men den rapporten, som den nytillsatta näringslivschefen Claes Jonasson och kommunchefen Dag Segrell (även vd för Fami) står bakom, föreslår politikerna att avslå motionen. Den 26 aprill ska frågan upp i fullmäktige.

Tillväxtkontoret menar att det inte finns något som talar för att ett bolag skulle göra detta arbete bättre än kommunens egen förvaltning. Man konstaterar att de 13 bästa kommunerna, enligt Svenskt näringslivs kommunrankning när det gäller företagsklimat, saknar näringslivsbolag. Först på 14:e plats kommer en kommun (Härryda) som lagt över tillväxt- och näringslivsfrågor i ett kommunalt bolag.

Man menar även att det visserligen inte är något att skryta med att hamna på 136:e plats bland Sveriges 290 kommuner, men att detta inte säger allt om Mjölby som plats att driva företag på.

Enligt organisationen Svenskt näringsliv är deras rankning ett mått på kommunernas tillväxt när det gäller befolkning, sysselsättning och skatteintäkter. Men detta stämmer inte för Mjölby, som både växer, har ökad sysselsättning och får fler företag.

Curt Karlsson säger att motionen inte i första hand handlade om hur Mjölby ska klättra i rankningen, utan om hur befintliga och presumtiva företagare ska ha bra arbetsförhållanden och god tillväxt i kommunen. Han menar att bara det faktum att kommunen skapar ett sådant bolag skulle ge en positiv signaleffekt.

– Det kan handla om den identitet som de har som jobbar i ett bolag, säger Curt Karlsson och hänvisar till att kommunrepresentanter nyligen var i Gislaved och studerade deras omtalat goda klimat för småföretagare, och där har man just ett sådant kommunalt bolag.

Enligt en ny rapport som konsultföretaget Bisnode tagit fram på tillväxtkontorets uppdrag går Mjölbys företag bättre än både genomsnittet för länets kommuner och i jämförelse med många andra mellansvenska kommuner i samma storlek.

– Rapporten ger en bra bild även av utvecklingen under en femårsperiod, 2009–2014. Mjölby har bättre tillväxt både vad gäller sysselsättning och antal företag, säger kommunens marknadschef Eva Rådander.

Siffrorna i rapporten bygger på företagens bokslut och gäller endast aktiebolagen. Mycket av dragkraften i denna uppåtkurva står Toyota Materiel Handling, och dess dotterbolag BT Products för – samt alla deras lokala underleverantörer.

Rapporten ska nu ligga till grund för tillväxtkontorets fortsatta arbete. Corren har tidigare berättat om det näringslivsråd som inrättats och som nu fått sin sammansättning och snart ska ha sitt första möte.

– Vi kommer också att ha en internutbildning som fått namnet "Den empatiska byråkraten" som riktas till de förvaltningar som har mest kontakt med privatpersoner och företag, säger Claes Jonasson, Mjölbys näringslivschef.

 
 
  • Senaste nytt
  • Mest läst i dag