– Att öppna skolan igen är ett löfte från Alliansens sida – om det fortfarande finns ett intresse på orten. Vad jag förstår behöver ett underlag på 30–40 elever inte vara något problem för att ändå upprätthålla kvalitet. Det visade Godegårds skola medan den var kvar. Skolan behövs också om vi på allvar ska utveckla Motalas landsbygd. Och i det fallet utgör ju Godegård 20 procent av ytan, säger oppositionsrådet Caroline Unéus (M).

I Godegårdsbornas upprörda Facebook-debatt deltar hennes Allians-kolleger Jan Gyllenhammar (KD) och Kjell Fransson (L). Och även här beskylls majoritetspartierna för att aktivt dra i tåtarna för att skolan skyndsamt ska tömmas – för att omöjliggöra en eventuell friskola.

– De verkar i alla fall ha väldigt bråttom, kommenterar Fransson.

Också han intygar att vallöftet om en nystart för skolan fortfarande gäller:

– Ja, antingen i kommunal regi eller som friskola. I Linköping och Närke finns en skolor med betydligt färre elever. Jag är övertygad om att det här går att lösa. Dels ser ju elevunderlaget ut att öka något i Godegård, dels vill vi ändra upptagningsområdena och öka marknadsföreningen av Godegård riktad mot expansionen i Zinkgruvan.

När det gäller upptagningsområdet menar Kjell Fransson att elever i Karlsby-området lika väl kan skjutsas till Godegård som idag till Karlslunds skola i Motala.

– Det behövs också en omfördelning, det börjar bli många elever i Karlslund, säger han.