Under ett kraftigt skyfall trängde vatten in i grunden och upp i källarväggarna. Efter en lång torktid är det först nu som skadorna på väggarna kan åtgärdas. Av villaägarens skrivelse framgår att kommunen vidtagit vissa åtgärder när det gäller ledningarna till fastigheten. Skadorna är sedan tidigare också dokumenterade av kommunen.

Det här var heller inte första gången på senare år som just Dysättersområdet drabbades av källaröversvämningar.