Det var 2009 som Zehnder Clean Air Solutions startade sin verksamhet i lokalerna på Medevivägen. Sedan dess har företaget, som gör luftreningssystem, växt successivt hela tiden.

– Nu är vi 21 stycken anställda. Vi har haft en fantastisk utveckling här i Motala och vi räknar med att det fortsätter, säger Carry Turesson, produktionsdirektör på Zehnder Clean Air Solutions i Motala.

För att kunna fortsätta växa har företaget beslutat sig för att investera i en ny produktionsline för filterproduktion som levereras i juni. Den investeringen ligger på 20 miljoner kronor. Dessutom investerar man i en robotcell för ytterligare några miljoner i samband med det.

Artikelbild

| USA. Där har Motalaföretaget växt med sina luftreningssystem den senaste tiden.

– Under en treårsperiod räknar vi med att göra investeringar på ungefär 50 miljoner kronor. Vi har haft en tillväxt på 30 procent per år och de sista tre månaderna har vi anställt fyra personer. Två på kontoret och två i produktionen och om tre veckor kommer det ytterligare en, berättar Carry Turesson.

Företaget jobbar med att göra system som renar luft i olika miljöer. Exempelvis kan det vara där livsmedel tillverkas eller förvaras. Det handlar helt enkelt om att minska damm och smuts i luften för att på så sätt göra att lokaler och produkter hålls rena.

Zehnder Clean Air Solutions tillhör Zehnder Group och är den enda delen i koncernen som jobbar med luftreningssystem. Den produktionen och teknikutvecklingen finns i Motala. Mycket går på export och på senare tid har inte bara Europa utan även USA varit en växande marknad.

– Jag skulle nog faktiskt säga att vi är världsledande när det gäller industriell luftrening, menar Carry Turesson.