När Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort en jämförelse mellan landets gymnasieskolor visar det sig att Motalas elever presterar sämre än väntat. Statistiskt sett borde helt enkelt fler elever klara gymnasiet med godkända betyg på tre år. Tjänstemännen på bildningsförvaltningen har tittat på underlaget och funnit att det dels finns skillnader mellan programmen, dels finns kurser som utgör hinder för eleverna att ta sin examen. Exempelvis är matematik 1A ett problem för eleverna på yrkesprogrammen.

SKL:s undersökning visar också att Motalaeleverna har sämre betygspoäng än vad de borde. En noggrann granskning visar att Motalas elever främst hamnar på de lägre betygsstegen och att Motala i jämförelse med andra kommuner har färre specialpedagoger och speciallärare på gymnasiet.

Politikerna i bildningsnämnden har tagit del av tjänstemännens underlag och har nu beslutat om tre utredningar som ska göras för att hitta förklaringar och tänkbara åtgärder.

– Det handlar om att titta på de elever som gör avbrott i sin utbildning eller byter program. Det gör ju att det tar längre tid innan de blir klara med sin utbildning, säger ordförande Nicklas Rudberg (S).

När det gäller betygspoängen vill politikerna också att tjänstemännen ska titta på orsakerna.

– Vi behöver veta varför man nöjer sig med ett D och vilka motivationshöjande åtgärder som skulle kunna sättas in, säger Nicklas Rudberg.

Slutligen ska tjänstemännen också se hur behovet av speciallärare egentligen ser ut och hur det skulle kunna tillgodoses.