Godegård

Järnvägen mellan Hallsberg och Degerön ska byggas om till dubbelspår. Genom Godegård innebär det dock stora förändringar, bland annat vid macken och affären där korsningen kommer att stängas. För verksamheterna innebär det ett stort avbräck och kommunen har fört samtal med Trafikverket om en alternativ lösning.

– Vi har fört diskussioner med Trafikverket om att erbjuda en annan plats för en mack och för en affär, säger kommunalråd Camilla Egberth (S).

Enligt henne finns nu förslag om en ny lokalisering på andra sidan järnvägen. Varken kommunen eller Trafikverket kommer dock att ombesörja uppbyggnationen av nya lokaler, men man kommer att erbjuda mark till de företag som vill satsa på orten.

– Vi har ett ansvar att trycka på mot Trafikverket så att man möjliggör att de här funktionerna finns kvar på orten. Vi vill skapa förutsättningar, säger Camilla Egberth.