I våras tog Region Östergötlands politiska ledning beslut att göra en ny upphandling av lasarettet i Motala. Nu är upphandlingen igång.

– Underlaget utgår från dagens verksamhet. Vi tycker att det har fungerat väldigt bra, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

Men vissa förändringar blir det. När verksamheten upphandlades 2009 ingick bland annat ortopedi, kirurgi och kvinnokliniken. Men Aleris som tog över hade svårt att hitta personal till kvinnokliniken och den fick senare gå tillbaka i regionens regi.

Men trots att kvinnokliniken inte ingår i upphandlingen nu är den värd mer än förra gången. Då låg det vinnande anbudet på 150 miljoner kronor. Nu räknar regionen med att upphandlingen är värt 200 miljoner kronor. En del i det är att man tillfört kirurgiska uppdrag som man vill ska utföras på LiM istället för i Linköping.

– Vi har ett avtal med en privat klinik i Linköping i dag som gör dagkirurgi. Det kommer vi inte att upphandla igen utan delar av det uppdraget kommer att gå till Motala. Det handlar om ingrepp som inte kräver intensivvård, exempelvis galloperationer, säger Lena Lundgren.

Ytterligare en faktor som ökar värdet på upphandlingen är att regionen skrivit in att de ska få tillgång till operationssalar i Motala. I dag köper regionen tider i Motala när det är trångt i Linköping eller exempelvis när det sker ombyggnationer.

– Vi ser att vi kommer att behöva tider framöver också och därför vill vi skriva in det redan nu i avtalet, säger Lena Lundgren.

När delar av sjukhuset förra gången gick över i privat drift erbjöds all personal att följa med över. Hur det blir den här gången är inget som regionen rår över.

– Vi har varit tydliga med att vi anser att det är en verksamhetsövergång och att all personal ska få erbjudandet, men vi är ingen part så det är inget som vi rår över. Samtidigt är det svårt att hitta personal i dag så jag tror inte att det finns anledning till oro, säger Lena Lundgren.

Med det företag som vinner upphandlingen kommer regionen att skriva ett fyraårigt avtal. Detta kan sedan förlängas i två omgångar med två år vardera. Avtalet börjar gälla hösten 2019.