Det började för två år sedan då kommunens utvecklingsstrateg Anders Bengtson fick uppdraget att starta ett utvecklingsprojekt mot en ort på landsbygden. Valet föll på Tjällmo. En grupp på 15-20 personer i olika åldrar inom ideell, privat och offentlig sektor sattes ihop och började jobba på frågor som rörde orten. Det resulterade bland annat i en bouleanläggning med tak och en skateåkningsplats. Finansieringen kan komma från olika aktörer, till exempel kommunen och organisationer. Och ibland även från byborna själva.

Nu vill kommunen alltså satsa på liknande lösningar för de andra orterna på landsbygden.

– Ja, men det bygger ju på att det finns ett engagemang, att medborgarna och kommunen gör det tillsammans, säger Anders Bengtson, och tillägger:

Artikelbild

| Anders Bengtson, utvecklingsstrateg på Motala kommun.

– Men det är viktigt att det finns personer från alla samhällsgrupper och inte bara ett gäng gubbar, då fångar vi inte in alla perspektiv som är viktiga för en ort. Det är minimikravet.

På mötet kommer man även att presentera en ny medarbetare som anställs av den nationella organisationen ”Hela Sverige ska leva”. Personen kommer att jobba med landsbygdsfrågor inom kommunen.