Under våren har kommunen haft problem med det företag som man har avtal med att laga kyld mat till omkring 60 äldre som bor hemma. Det hela började med att delar av portionerna saknades, men till slut uteblev leveranserna helt. I stället fick hemtjänsten rycka in och handla mat till de äldre.

– Nu har vi en lösning som gäller under hösten. Den första leveransen kom den 9 juni, säger tf socialdirektör Cecilia Larsson.

På socialnämndens senaste möte var meningen att man skulle ta beslut om att genomföra en ny upphandling av matlagning och leverans av maten, men politikerna väljer nu att tänka om.

– Om vi upphandlar kommer det att bli ett stort företag som lagar maten långt iväg och sedan kör den långa sträckor. Vi tycker att det måste finnas en annan lösning, säger nämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl (S).

Tjänstemännen har därför fått i uppgift att titta på hur de ska kunna upphandla ett företag som kan laga maten lokalt istället.

– Det finns många restauranger och mataffärer i Motala som har de här möjligheterna och vi vill titta på om inte de kan få chansen i stället, säger Anne-Lie Liljedahl.