– Det är nu eller aldrig. Det går inte att vänta, säger Carina Jarhall och Ylva Righard i föreningen Bersbo Koppargruvor.

Gruvlaven som byggdes över det Adelswärdska schaktet 1901-1902 är nött av tidens tand, men har i en förstudie bedömts vara möjlig att rädda till eftervärlden.

Föreningen Bersbo Koppargruvor som bildades 2014, bland annat med syfte att bevara det som finns kvar av Bersbo gruvsamhälle, är nu nära målet att kunna ge laven nytt liv.

Artikelbild

En ansökan om närmare fem miljoner kronor i landsbygdspengar genom EU har gått iväg. En förutsättning för att kunna ta del av bidraget är att föreningen kan finansiera tio procent av projektet med andra offentliga medel (en ansökan om byggnadsvårdmedel via länsstyrelsen är inlämnad) och lika mycket genom egenfinansiering.

Under sommaren inleddes en insamlingskampanj. Det är en liten bit kvar till målet om 480 000 kronor.

– Vi kan nå dit. Det kommer fortfarande in pengar, säger Carina Jarhall och vädjar om fortsatta bidrag.

Projektansökan består av flera etapper. Med närmare fem miljoner skulle den sjunde och sista etappen som rymmer ett underjordiskt rum med museum och installationer, vara möjlig att genomföra.

– Det är som en trappa, där varje etapp ska avslutas innan man startar nästa. Det blir roligare och roligare ju längre man kommer.

Var och en av etapperna ska få laven i ett brukbart skick och göra den intressant som besöksmål.

Fotnot: På www.foreningenbersbokoppargruvor.se finns ytterligare information om insamlingen.