Hon säger till TT att det är viktigt för henne att vara neutral när hon går igenom ansökningarna att hyra markplats.

Vi har en grundlag och det här är ett registrerat parti. Jag kan inte säga nej för att deras åsikter skiljer sig.

Inte formellt godkänts

Ansökan har inte formellt godkänts än men kommer enligt Anders Rådbjer, polisens kontaktperson för frågor kring ordningslagen och tillstånd under Almedalsveckan, att bli det.

Vi har en grundlag som gäller alla och polisen ska skydda dem så att de kan genomföra detta. Sen får polisen göra en bedömning av vilka resurser som krävs, säger han till Hela Gotland.

Mia Stuhre ser inte varför ansökan inte skulle gå igenom av polisen.

De har ansökt om en plats för att möta folk, dela ut flygblad och hålla tal. Om de senare ansöker om att vara med i det officiella programmet, då är det upp till de övriga åtta riksdagspartiernas lokala ombud att godkänna processen.
Säger de nej, då rättar jag mig efter det.

Mark eller program

Hon säger att det finns en skillnad mellan att ha partiet på hyrd mark och att de deltar i det officiella programmet.

Vi har inte kommit dit än eftersom de inte ansökt om att få vara med på programmet, säger Stuhre.

Detta är första gången som NMR ansökt om en plats sedan partiet registrerades för att kandidera till riksdagen.

Vi har ganska nyligen bildat en parlamentarisk gren i form av ett parti och vi kommer att ställa upp i valet, säger Pär Öberg från NMR som står som ansvarig på NMR:s tillståndsansökan om platsmark och tillstånd att hålla tal på Almedalsveckan, till Hela Gotland.