Markstridsskolan, MSS, har i dag ett heraldiskt vapen där färgen svart ingår. Med det nuvarande vapnet som utgångspunkt har ett förslag tagits fram till ny fana där den dominerande färgen är svart. Försvarets traditionsnämnd påpekar dock att svart traditionellt är en färg som förknippas med ingenjörstrupperna. För närvarande har Göta ingenjörregemente i Eksjö en svart fana. Svarta fanor är dock i övrigt sällsynta inom Försvarsmakten – enligt traditionsnämnden har de inte förekommit i Sverige sedan 30-åriga kriget på 1600-talet.

Om traditionsnämnden får som den vill kommer MSS i stället att få en fana med blå duk. Som ytterligare ett argument lyfter nämnden fram att en svart fanduk "på ett negativt sätt" kan kopplas till 1930-talet i Centraleuropa. Nämnden syftar på att svart är en färg som ofta förknippas med fascistiska rörelser.