– Som kommun är det viktigt att kunna erbjuda olika typer av boende, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Förra året påbörjades bygget av över 45 602 nya lägenheter runt om i Sverige. Det är en ökning med 25 procent jämfört med året innan, visar siffror från statistiska centralbyrån, SCB.*

Ungefär hälften av dem blir hyresrätter, men det är inte i alla län som hyresrätterna får ta lika stor plats. I sju län, däribland Stockholm, Södermanland och Västra Götaland, dominerar bostadsrätter.

I Östergötland däremot byggs det fler hyresrätter än bostadsrätter.

– Jag uppfattar att det finns en politisk vilja i länet att satsa på hyresrätter och det är bra, säger Björn Johansson, regionordförande för Hyresgästföreningen och fortsätter;

– Däremot behövs det fler hyresrätter till en rimlig kostnad. De nybyggda hyresrätterna har för hög hyra för många människor.

Han vill dessutom se fler hyresrätter i regionen och anser att det är upp till politikerna att styra utvecklingen.

– Lokalt kan man ha snabbare handläggningstider och låta bli att lyfta stora belopp ur bostadsbolagen.

– På riksnivå måste orättvisorna i skattesystemet byggas bort och kostnaderna för att bygga nya hyresrätter pressas ned.

Han efterfrågar fler enkla hyresrätter till rimlig kostnad i stället för "skrytbyggen".

– Vi har såklart ansvar för att även locka till oss aktörer som är nischade mot att bygga lite enklare och billigare, säger Kikki Liljeblad.

Under 2016 färdigställdes 947 lägenheter i flerbostadshus och 134 lägenheter i småhus i Norrköping, det vill säga totalt 1 081 lägenheter. Av dessa är 538 hyresrätter, 409 bostadsrätter och 134 äganderätter.

* Siffrorna från SCB är preliminära. Erfarenhet från tidigare år visar att de slutliga siffrorna kommer att ligga cirka 10 procent högre än de som nu redovisats.