Det var en sen natt i mars förra året som chefen inom Säpo, som tidigare jobbat inom polisen i Östergötland, blev utsatt för ett brutalt rån. I korsningen av Olai Kyrkogata och Prästgatan blev polischefen omkullknuffad, avsliten sin ryggsäck och fick motta en hård spark mot huvudet.

I februari år dömdes en 22-årig man av Norrköpings tingsrätt för rånet av polischefen. Påföljden blev 1,5 års fängelse och ett skadestånd på drygt 30 000 kronor.

Nu väljer hovrätten i Jönköping att ändra tingsrättens dom och frikänner 22-åringen. Skadeståndstalan lämnas också utan bifall.

Den friande domen motiveras med att bevisningen inte räcker för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att 22-åringen var gärningsmannen.

Den svaga bevisningen rör främst utpekandet av den misstänkte rånaren – varken rånoffret eller något av de vittnen som hörts har pekat ut 22-åringen. Polischefen har bara vaga minnesbilder av händelsen och vittnen har berättat att de inte såg ansiktet på gärningsmannen.

Vidare så saknas det enligt hovrätten teknisk bevisning som knyter den dömde mannen till brottsplatsen. DNA från 22-åringen har påträffats på ryggsäcken, men det kan ha hamnat där på annat sätt. Ryggsäcken lämnades nämligen obevakad i tio minuter i samband med rånet.

Då 22-åringen frias ska han heller inte betala någon avgift till brottsofferfonden.