När Trafikverket nyligen presenterade nationella infrastrukturplanen för 2018­–2029 framkom att Ostlänken – nya dubbelspåret mellan Järna och Linköping – ska trafikeras med tåg som kör 250 kilometer i timmen.

Då kommer tågpendlarna mellan Norrköping och Stockholm att spara några minuter i vardera riktningen. Sverigeförhandlingen agerar för regeringens räkning för att projektet med höghastighetsbana från Stockholm till Malmö och Göteborg – inklusive Ostlänken – ska kunna genomföras så snabbt som möjligt. Sverigeförhandlingen tar fram principer för finansiering och föreslår hur stationer och spår i berörda städer ska byggas. Men Sverigeförhandlingsgruppen vill ha tåg som går i 320 kilometer i timmen istället för i 250 och menar i svaret till Trafikverket att utbyggnaden av höghastighetsbanorna inte blir färdig förrän om 80 år med långsammare tåg.

Istället föreslår Sverigeförhandlingen att staten kompletterar med lån för att säkerställa en snabb utbyggnad av järnvägen. Trafikverket och Sverigeförhandlingen är överens om att järnvägen kan nyttjas fullt ut först när hela järnvägssystemet är utbyggt – men Trafikverket ser ingen möjlighet att, inom den ordinarie infrastrukturbudgeten, trafikera Osltänken med ännu snabbare tåg.

Artikelbild

| Snabbtåg. Ostlänken ska trafikeras av snabbtåg som kör i 250 km/timmen istället för 320.

Ostlänken blir 10 miljarder kronor billigare med tåg som kör i 250 – och på torsdagen tog statliga SJ:s styrelse beslut om att upphandla ett 30-tal nya snabbtåg, med maxhastigheten 250, till år 2021. En affär som beräknas kosta SJ fem–sex miljarder kronor. Förutom inköpen av de nya snabbtågen så får hela nattågsflottan och X2000-tågen ett "lyft". Totalt investeras nio miljarder kronor under fem år.

Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, tycker att Sverigeförhandlingens svar till Trafikverket är väntat.

– Men deras svar är lite problematiskt: Klart att alla vill ha absolut högsta teknik och snabba tåg, men det blir tio miljarder dyrare att bygga för de snabbare tågen mellan Järna och Linköping. Om det är så höga kostnader måste man väga in det, säger han och tillägger:

– Även om det är lånefinansiering så måste lånen betalas. Jag tycker att 250 är en acceptabel lösning för oss, men jag förstår att Sverigeförhandlingen är inne på att det är viktigare med högre hastigheter mellan Stockholm och Malmö.