Antalet anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen under 2015 var rekordhögt, 378 stycken anmälningar. Även östgötarna har blivit mer benägna att anmäla sina fastighetsmäklare. Totalt fanns det 229 registrerade fastighetsmäklare i Östergötland under 2015. 17 stycken anmälningar kom in mot dem, jämfört med sex-sju stycken per år de senaste tre åren.

Antalet anmälningar som fått någon påföljd ligger dock kvar på samma nivå. Under 2015 fick en mäklare en varning och en fick en erinran. Det är ungefär samma antal som tidigare år i Östergötland.

Stockholm toppar statistiken med 182 anmälningar – eller strax under 50 procent av årets totala anmälningar. Två är Västra Götaland med 60 anmälningar. Trea är Skåne med 38. Östergötland kommer på fjärde plats, med 4,5 procent av den totala mängden anmälningar. Totalt i riket blev det 104 påföljder av de totalt 378 anmälningarna – fördelat på 69 varningar och 33 erinringar. Två stycken anmälningar återkallades. Det län där flest mäklare fälldes var Västra Götaland, 13,5 procent av anmälningarna fick någon form av påföljd där.