Närtrafik infördes i samband med att många landsortslinjer drogs in i juni 2016. Det första halvåret och en bra bit in på 2017 beställdes i snitt sjuhundra resor per månad. Men från och med maj i år till och med augusti är snittet resande 1 000 per månad. Det framgår av trafik- och samhällsplaneringsnämndens delårsrapport.

I juni i år infördes utökade tider då det är möjligt för dem som bor på landsbygden eller dem som besöker någon där att beställa närtrafik. Närtrafiken kan beställas till och från alla adresser som har mer än två kilometer till närmaste hållplats. Från den 1 juni kan man resa på vardagar mellan 9.00 och 12.30 samt 17.00 och 22.00. På lördagar och söndagar mellan 9.00 och 17.00.