– Vill man få fler människor att åka kollektivt så är det här inte rätt modell. Tappar man resenärer är det mycket svårt att vinna tillbaka dem, säger Franko Sincic, Vänsterpartiets ledamot i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

– Jag är besviken på både Miljöpartiet och Centerpartiet. De verkar ha sålt sin ideologi i samarbetet med Socialdemokraterna, säger Franko Sincic.

I december beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland att höja priset på vissa biljettsorter hos Östgötatrafiken. Landstingets politiska strävan är att allt mer av kollektivtrafiken ska finansieras med resenärers biljettköp, istället för med skattemedel. Idag betalas cirka 60 procent av Östergötlands kollektivtrafik med skattemedel. Majoriteten i landstinget, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, vill minska det till 50 procent.

När beslutet om prishöjningar klubbades igenom reserverade sig Vänsterpartiet. Månaden innan visade budgeten att trafiknämnden gått med 19,1 miljoner kronor plus fram till november och av detta var 18,5 miljoner kronor ett överskott från kollektivtrafiken. Dyrare biljettpriser är onödigt och otaktiskt, anser Vänsterpartiet.

– Det är galet att höja priserna samtidigt som priset på bensin och diesel är så lågt. Fler kommer att gå över till att åka bil, säger ledamoten Franko Sincic (V).

Trafiknämndens ordförande Göran Gunnarsson (C) avfärdar risken och kritiken. Han och nämndens vice ordförande Bengt Nordström (MP) säger att resenärer i återkommande kundundersökningar inte rankar prisfrågan som viktigast. Överskottet i trafiknämnden förra året ska ses som en tillfällig avvikelse, en ”vinst” genom att räntor och bränslepriser för Östgötatrafiken just för tillfället är låga, enligt Göran Gunnarsson.

Han vill få fler människor att åka mer kollektivt så att fler biljettköp och mindre andel skattemedel betalar kollektivtrafiken.

– Annars riskerar vi en konkurrens mellan vård och kollektivtrafik. Jag vill inte vara med om trätor om att satsningar på kollektivtrafiken betyder si och så många uteblivna operationer, säger han.

Att Centerpartiet skulle ha sålt ut sin ideologi är fåneri, enligt Gunnarsson:

– Centern har fått fortsatt inflytande över Region Östergötlands politik.

Inte heller Miljöpartiet har övergett sin ideologi genom att medverka till höjda biljettpriser, anser Bengt Nordström (MP):

– Vi är trygga i våra huvudmål att utveckla en attraktiv och användbar kollektivtrafik. Om Vänsterpartiet vill lägga energi på att utvärdera oss ideologiskt så har jag inga synpunkter på det.