LÄS MER: Så reagerar regionlednignen på protesterna.

Vårdplatskrisen på Universitetssjukhuset fortsätter. Orsaken är den stora bristen på sjuksköterskor.

Vi har tidigare berättat om hur 17 specialistläkare och medicinbakjourer på US har skrivit ett gemensamt brev till högsta ledningen inom Region Östergötland där de krävt åtgärder. Nu har de återigen skrivit till regionledningen och den här gången har 120 läkare skrivit under brevet. Läget är så allvarligt att läkarna känner att de inte längre kan ta ansvar för patientsäkerheten.

"Läget är oerhört labilt"

Regionledningen har redan vidtagit vissa åtgärder, men de räcker inte, enligt läkarna.

– Kort uttryckt är läget oerhört labilt och allvarligt, inför sommaren ser det värre ut än vanligt och de åtgärder man nu försöker vidta en minut i tolv känns rätt tafatta och alldeles för sent framlagda, säger Bosse Berggren, en av de läkare som skrivit under breven.

Bland annat har regionledningen sagt ja till tillfälliga dispenser för hyrsjuksköterskor till MAVA, men det är oklart hur lång tid det tar innan bemanningen är på plats och när vårdplatser kan öppnas. Sommarbemanningen för att kunna hålla de platser som nu är öppna inom det medicinska och kirurgiska akutflödet är heller inte löst och utöver det kommer operationssalar vara stängda.

"Snarast en förolämpning"

I dagsläget är 72 av 622 vårdplatser på US stängda som en konsekvens av sjuksköterskebristen. Och fler lär det bli.

Regionledningen har uppmanat till sidledansvar och att alla ska hjälpas åt, vilket tycks få läkarna att se rött:

"Bakjoursgrupperna har redan tänjt sig till bristningsgränsen i ansvarstagande. Det är snarast en förolämpning att be oss ta mer sidledsansvar", skriver de.

I realiteten betyder det att patienter flyttas runt, utlokaliseras eller ställs mot varandra. Det ökar risken för vårdskador, förlängda vårdtider och att operationer skjuts upp vilket medför orimliga väntetider, vilket drabbar även cancerpatienter.

Läkarna föreslår en rad åtgärder och vill ha svar på vad som ska prioriteras bort när vårdplatserna inte räcker.

– En stor majoritet av sjukvårdsfolket, inklusive vi läkare, har länge påpekat att lösningen på sjuksköterske- och undersköterskebristen är att höja lönen, förbättra karriärmöjligheterna, få större avstånd mellan ingångslön och slutlön samt bättre arbetsscheman, säger Bosse Berggren.

Situationen på US fick nyligen Inspektionen för vård och omsorg att öppna ett tillsynsärende.

Läkarföreningen: "Det är upprorsstämning."