Värst är utbrottet i Rumänien där nästan 5 000 personer smittats och över 20 avlidit det senaste året, men också länder som Österrike, Belgien, Kroatien, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Rumänien, Spanien och Portugal har sett en kraftig ökning.

I Sverige har 17 personer smittats i år, framför allt i Stockholmsområdet. I Östergötland har ingen smittats sedan 2015, då tre fall rapporterades.

– Rekommendationen är att se över sitt skydd, särskilt vid utlandsresor, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Östergötland.

Nästan alla som är födda före 1960 har haft mässling och har därmed ett bra skydd. Det har också de som är födda 1981 och senare, då de allra flesta fått två vaccinationssprutor. Men flertalet däremellan har bara fått en spruta och riskerar att smittas.

– Risken är mindre än om man är ovaccinerad. Men om jag skulle ut och resa och vet med mig att jag bara fått en spruta, skulle jag definitivt ta en till, säger Åkerlind.

Om man är osäker på om man är vaccinerad eller haft smittan?

– Finns det föräldrar kvar att fråga kan man ju göra det, de vet oftast. Annars går det att vaccinera sig för säkerhets skull, det är inte farligt att ta en tredje spruta.

Mässling räknas som världens mest smittsamma sjukdom. Ett fåtal av de som smittas får svåra följdsjukdomar som i sällsynta fall leder till döden eller allvarliga hjärnskador.

Mässling är ett stabilt virus som inte ändras och ser ungefär likadant ut över hela världen. Det gör att vaccinet ger ett hundraprocentigt skydd, vart man än reser. Samma vaccin har använts i decennier och ger inga allvarliga biverkningar.

I Sverige är vaccinationen frivillig. Över 97 procent av alla föräldrar väljer att ge sitt barn mpr-vaccin, som förutom mässling även skyddar mot påssjuka och röda hund. De utbrott som ägt rum i Sverige på senare år har varit koncentrerade till Järna och Järvafältet i Stockholm, där det finns en utbredd vaccinationsskepsis.

– Jag är så gammal att jag sett barn dö i det här. Det är så tragiskt och onödigt i dag när det finns ett så bra skydd, kommenterar Britt Åkerlind.

Mässling är en sjukdom som skulle kunna utrotas helt, om tillräckligt många vaccineras världen över.

– Eftersom det är ett stabilt virus som bara smittar människor och inte djur så går det, på samma sätt som vi har utrotat smittkoppor, säger Åkerlind.