– Men vi forstätter tills vi hör något annat. Satsningen betyder väldigt mycket för oss som ett komplement till det vi i övrigt erbjuder här i djurparken. Men självklart är vi ödmjuka för de åsikter som inkommit från dem som inte är nöjda, säger parkchef Niclas Palmqvist, och visar runt på det som nu bara är en ren byggarbetsplats.

I den stränga kylan jobbar just nu 34 byggarbetare. Men det är ett viss risktagande som gjorts. Turerna kring den gigantiska berg- och dalbanan Wildfire har varit många. Det har framför allt gällt huruvida det krävs en ändrig av detaljplanen. Nu ligger ärendet hos högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, som ska ta upp en överklagan som inkommit efter att instansen under, Mark.- och miljödomstolen, beslutat att det inte behövs någon ändring, bygglov räcker. Och det är på det beslutet djurparken fortsätter byggandet.

– Hälften av de 34 som jobbar här, är från utlandet, bland annat från England, Irland och USA. Det är de som är experter på själva konstruktionen och som klättrar där uppe, säger Niclas Palmqvist och pekar på höga stommarna som börjar resa sig.

Artikelbild

Långt i från ser det hela ut som ett gigantiskt plockepinn, mitt i ett vintrigt kuperat trädlandskap. Vid en närmare granskning visar det sig att det handlar om stommar av rejält virke. Men frågan måste ändå ställas: Hur kan man lita på att träet håller?

– Det är impregnerat svenskt trä, tall, som håller en jättehög klass. Varje stock är röntgad, man använder ljudvågor som gör att man kan höra om det finns en spricka i, då kasseras det. Och de som jobbar med det här gör inget annat än åker världen runt och bygger berg- och dalbanor, säger Niclas Palmqvist.

Men varför väljer man trä?

– Det är billigare än metall, men framför allt smälter det in bättre i den här miljön.

123 miljoner kostar Wildfire att färdigställa. Då är även elektroniken inräknad. En satsning som djurparken räknar med ska betala sig.

– Vi vänder oss framför allt till tonåringarna, de som tar med sig både föräldrar och småsyskon. Det är en helt ny publik vi vill nå, fortsätter han.

Men det är ett tag till premiärturen. Flera månader av hårt arbete återstår. Utanför det som fungerar som provisoriskt kontor, har byggarbetaren Richard Miller tagit en rökpaus. Han kommer från England och har under åren hunnit att bygga åtskilliga berg- och dalabanor i trä.

– Men det här kommer att vara den första av sitt slag som finns i Europa. Ingen av de andra har den här fallhöjden, den konstruktionen, den banan och den teknologin. Det är lite speciellt att ha fått vara med och bygga den här, säger han.

Så dyker sonen Harvey upp. Trots sin unga ålder, 17 år, är det här den fjärde berg- och dalbanan han är med och bygger.

– Kul jobb, är hans kommentar, innan han och hans far försvinner i väg för ytterligare ett arbetspass.

Niclas Palmqvist ser nöjd ut.

Men har du sett någon risk med att Wildfire byggs just här i djurparken?

– Ja, jag har haft en viss rädsla för om djuren ska bli stressade, och vi har inte facit. Men vi har gjort mätningar och vi har konsulterat våra djurvårdare som har koll på djuren, så det känns bra.

Handen på hjärtat, hur orolig är du för att det blir ett avslag och ni tvingas montera ner allt?

– Blir beslutet så, gör vi självklart det. Men jag hoppas och tror att vi har på fötterna för det här.