Värmerekord slogs under torsdagen, bara en decimal från 28 grader varmt vid mätstationen Kvarn Mo. Höga temperaturer är att vänta även under lördagen då högtrycket ligger kvar. Soligt och 22 till 27 grader över länet. Ingen nederbörd är att vänta. Värmen förskjuts sedan österut.

Under söndagen passerar en kallfront över Götaland västerifrån. Skurar är att vänta, från morgonen i väster och fram mot eftermiddagen i östra delen av länet. Temperaturerna orkar då inte upp i samma nivå som tidigare dagar utan stannar vid omkring 17 grader. Efter skurarna kan temperaturerna lokalt leta sig upp mot 20 grader igen.

Under helgen väntas svaga till måttliga vindar, något starkare i kustbandet.