Det handlar om tonårstjejer med bakgrund i hederskulturer som studerar på Östergötlands gymnasieskolor. Berättelsen kommer från Göran, som sedan flera år engagerar sig som stödperson för flickor som inte har någon annan att lita på.

– Jag får kväljningar av att det här pågår i skolorna, säger Göran.

Han är en erfaren näringsidkare med stort socialt engagemang. Han medverkar inte med namn eller bild i den här artikeln för att inte utsätta någon flicka för risker.

– Det här handlar om mycket starka krafter. De som driver och vill bevara hedersvåldet kan vara beredda att gå mycket långt, säger Göran.

Det har gått fem år sedan Göran för första gången kom i kontakt med hedersvåld och förtryck genom kontakter med skolor som sökte praktikplatser för sina elever. Göran möter flickor med invandrarbakgrund, begåvade elever med mycket höga ambitioner men som lever ett dubbelliv.

– De här tjejerna är bevakade. Ibland kan det stå grupper av killar eller män och vänta på dem när de ska gå hem, säger Göran.

I tidigare artiklar har vi skrivit om hur hedersförtrycket mot tjejer i Östergötland kan se ut. Vi har gått igenom ett 30-tal domar där domstolar under 2017 och 2016 beslutat om tvångsomhändertagande av unga tjejer för att skydda dem mot deras egna familjer och släkter som begränsar, förnedrar, misshandlar och tvingar dem.

Av flertalet domar framgår att flertalet av flickorna lever med starka begränsningar där de kan tvingas att gå raka vägen hem efter skoldagens slut för att utföra hushållsarbete. I ett av fallen lät familjen inte sin dotter gå till skolan alls under vissa dagar för att sköta tvätt, städning och matlagning åt bröder och föräldrar.

Göran berättar om tjejer han stöttat som efter hushållsarbetets slut, sent på kvällarna, sätter sig för att ta itu med skolarbetet. När pluggandet är färdigt har det blivit natt. Tjejerna medicinerar med tunga sömnmedel som Imovane för att lyckas få några timmars sömn. Nästa dag dricker de stora mängder energidryck för att orka. Och så fortsätter det, dag efter dag.

– De dricker mer energidryck på en enda dag än jag har gjort i hela mitt liv. Och vem skriver ut de här sömnmedlen till dem? Det måste ju vara läkare, säger Göran.

Imovane är ett potent sömnmedel med snabb verkan. Enligt Fass ska preparatet användas under så kort tid som möjligt och inte längre än fyra veckor. Biverkningar kan vara psykiska störningar som ångest och hallucinationer.

Göran är hårt kritisk till att skolpersonal inte ser, eller inte agerar mot hur tjejerna mår. Han har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan med olika skolor. Han anser att han möts av ointresse, ibland även ignorans.

– Jag har fått höra från skolpersonal att de här tjejerna vet vad som gäller för dem, att de får foga sig i reglerna som deras familjer sätter upp och att vi inte kan göra något åt det, och att de ändå kommer att bli bortgifta. Det gjorde mig gruvligt förbannad. Vem står på de här tjejernas sida? säger Göran.

Hans sätt att hjälpa har varit att engagera sig i stiftelsen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) och bli stödperson. Det har inneburit att han räddat tjejer från pågående misshandel, hjälpt tjejer till skyddade boenden och gjort anmälningar till polis och social.

Görans erfarenhet är att förtrycket och misshandeln av tjejerna börjar på högstadiet och växer sig starkare under gymnasietiden. Han beskriver hur flickornas bröder används av familjen och släkten för att bevaka, uppfostra och bestraffa sina systrar – och pojkarna belönas så att de ska fortsätta.

– Kontrollapparaten mot de här tjejerna blir total, konstaterar Göran.

Inför sommarlovet 2017 gick länsstyrelserna i Sverige ut med en stor kampanj som de ville att skolorna skulle driva: Ett tydligt budskap till tjejer (och killar) i hederskulturer att de ska våga berätta om de kände oro för att bli förda utomlands mot sin vilja, kanske riskerade tvångsgifte, kanske könsstympning. Eller om de förtrycks och begränsas av sina familjer på andra sätt.

Göran säger:

– Det ska mycket till om de här tjejerna ska våga berätta något. Min erfarenhet är att trots att de utsätts för tortyrliknande misshandel så är de tysta som musslor.

Det är också mycket ovanligt att tjejerna vågar göra en anmälan till socialtjänsten eller polisen, konstaterar han.

– De vet att de riskerar att skriva under sin egen dödsdom om de skulle anmäla något, säger Göran.

Göran är stödperson åt flickor i Östergötland och på andra ställen i landet. Han försöker att påverka skolor, socialtjänst och andra instanser lokalt, men menar egentligen att insatser för att bekämpa hedersvåld och hedersförtryck måste ske på parlamentarisk nationell nivå.

– Problemet måste angripas uppifrån för det är så patriarkaliskt. Vi måste få stopp på dem som driver det här och som har starka intressen av att andra inte får någon insyn i vad som pågår.

Varför kan förtryck, hot och våld mot tjejer i ”hederns” namn pågå i Sverige tror du?

– Jag tror att många har tänkt att alla som invandrar hit snabbt ska inse vilken drömvärld Sverige är, hur bra vårt samhällsskick och rättssystem är, och genast börja leva som vi. Nu kommer tåget emot oss med insikten att det inte blir så automatiskt, här finns människor som vill fortsätta att driva hedersvåldet vidare, säger Göran.