– Det borde kanske vara svårare för en vårdnadshavare att återkalla medborgarskap. Vi vill sätta fingret på vilka konsekvenser det blir för det enskilda barnet, säger Malin Engström, enhetschef vid utredningsenheten i Mjölby kommun.

”Vår oro är att dessa barn blir extra skyddslösa utifrån att det är så enkelt att säga upp en minderårig persons medborgarskap i syfte att skada” skriver socialtjänsten i sitt brev till justitiedepartementet och socialdepartementet.

Migrationsverket gick med på pappans begäran att upphäva flickans svenska medborgarskap – men kontrollerade aldrig om det var vad flickan ville.

Enligt Migrationsverket vistas hon nu i Sverige illegalt, trots att hon haft svenskt medborgarskap i hela sitt liv. Hon riskerar att bli utvisad.

”Vi vill göra er uppmärksamma på att det finns en risk att föräldrar i dessa familjer sätter i system att upphäva medborgarskap” skriver socialförvaltningen i Mjölby till regeringens ansvariga och konstaterar att hon riskerar att bli utvisad.

Flickan har haft svenskt medborgarskap sedan födseln. Våren 2017 försvann hon från Mjölby till föräldrarnas hemland. Under våren fick socialtjänsten anmälningar om att hon var bortförd mot sin vilja. I sin skrivelse till justitiedepartementet och socialdepartementet uppger socialtjänsten att flickan hölls kvar utomlands och blev utsatt för våld, försök till våldtäkt och till tvångsgifte.

Genom personer i Sverige kunde hon flera månader senare föras tillbaka till Sverige och socialnämnden omhändertog henne enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Flickans far hade lämnat en begäran till Migrationsverket om att dotterns svenska medborgarskap skulle upphöra. Migrationsverket genomförde begäran.

Mjölby kommun har vänt sig till olika sakkunniga och till Migrationsverket med problemet

– Vi har inte fått så mycket till svar, faktiskt. Jag vill inte säga att vi famlar i blindo men vi prövar olika vägar, säger Malin Engström.

För att säga upp ett barns medborgarskap krävs en ansökan till Migrationsverket där barn över 12 år ska ge sitt eget samtycke på blanketten. Migrationsverket uppger att myndigheten sällan får information om fall som det i Mjölby – men i själva verket kan myndigheten inte veta hur ofta det verkligen sker eftersom ingen kontrollerar att samtycket är äkta.

Hur kontrollerar Migrationsverket att ett barn verkligen vill säga upp sitt medborgarskap?

– Vi utgår bara från blanketten, säger Lisa Danling, presskommunikatör på Migrationsverket.

Vad är meningen med kravet på samtycke då, om ni aldrig undersöker hur det verkligen förhåller sig?

– Vi kan inte göra någon undersökning om det, så är det med alla punkter på blanketten. Vi fattar beslut utifrån de uppgifter som har lämnats på blanketten, säger Lisa Danling.

Den som återigen vill bli svensk medborgare måste ansöka om medborgarskap eller uppehållstillstånd. Om personen är minderårig måste vårdnadshavaren ansöka. I fall som det i Mjölby kan socialtjänsten besluta om att utse en förordnad vårdnadshavare som får göra ansökan.

Om ett barn blivit av med sitt medborgarskap mot sin vilja, beaktar Migrationsverket de omständigheterna när ett nytt beslut ska fattas?

– Ja, om man åberopar sådana omständigheter i sin ansökan så beaktar vi det.