Syftet med kampanjen är få upp intresset för bussåkandet. Det behöver Linköping av många olika skäl.

– Det börjar att bli väldigt mycket trängsel vid infarterna till Linköping under rusningstrafik, vilket leder till stillastående bilar, tidsspill, buller och dålig luft, säger Eva Jylltorp, kommunikationsdirektör på Östgötatrafiken.

Den här kampanjen riktar sig till områdena Ullstämma, Ljungsbro, Berg och Ekängen. Fram till maj månad kan man använda busskortet under två veckor, om man går med. Östgötatrafiken samarbetar med Linköpings kommun, som bland annat tidigare har uppmuntrat invånarna att pröva elcyklar i stället för att pendla in till stan med bilen.

Men nu handlar det om busskort.

– Om man vill delta får man svara på några frågor i en enkät på nätet och sedan skickas ett busskort hem. Vi kommer också att följa upp deltagarna och bland annat se hur många som är beredda att pendla med buss över en längre tid, efter att man har testat, säger Eva Jylltorp.